ANGLICKÝ JAZYK-NP

Anglický jazyk pro první třídy

Do výuky děti budou potřebovat učebnici, pracovní sešit - dle počtu bude objednán, pouzdro 

a složku A4 (na výrobky).

PONDĚLÍ - 5. hodina 

poté oběd a ŠD

čas: 11,45 - 12,30 hod         místo: učebna 1.B

1. A - Kapri Kristián, Čmielová Beata, Herman Jan, Krosová Amálie, Labaj Filip, Lyčková Denisa, Mikulík Marek, Sikora Matyáš, Waszutová Lenka, Wdówka Dominik

1.B -  Koždoň Marek, Husník Antonín, Klusová Karolína, Kubaczka Filip, Lacková Natálie, Mikulová Sofie, Sikorová Tereza, Suderová Kristýna, Venglář Matyáš, Vítková Elen

DOMÁCÍ ÚKOLY:

18.6. 2018 

- ukončení kurzu, děti odevzdaly učebnice

Anglický jazyk pro druhé třídy

Do výuky děti budou potřebovat učebnici, pracovní sešit - dle počtu bude objednán, pouzdro 

a složku A4 (na výrobky).

STŘEDA - 6. hodina, 

děti mají po obědě přihází/odchází v rámci ŠD

čas: 12,40 - 13,25 hod       místo: učebna 2.B

2.A -  Branc Šimon, Cieslar Adam, Czepiec Ondřej, Jasisnská Nela, Lacki Kateřina, Neumannová Lucie, Podolewski Samuel, Sikora Adam, Szalurová Simona

2.B - Brancová Laura, Ciranová Magdaléna, Hedera Martin Andrew, Kurowski Jakub, Tomanová Karolína

2.C -  Bystroňová Natálie, Kawuloková Tereza, Klusová Tereza, Kováč Antonín, Lipowski Ondřej, Skulinová Sára

DOMÁCÍ ÚKOLY:

13.6. 2018 

- ukončení kurzu, děti odevzdají učebnice třídním učitelkám